Dünya Sağlık İstatistikleri 2013
Dünya Sağlık İstatistikleri 2013, DSÖ’nün, 194 Üye Devletinde sağlığa ilişkin verilerin yıllık derlemesini içermektedir ve sağlığa ilişkin Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDG’ler)’ne ve bağlantılı hedeflere ulaşmaya yönelik kaydedilen ilerlemenin bir özetini kapsamaktadır. Bu yıl, dünyanın en avantajlı ülkeleri arasındaki farkları azaltma başlıklarına ilişkin ve sağlığa yönelik resmi kalkınma yardımındaki (ODA) mevcut trendlere ilişkin önemli özetler yer almaktadır. 
(Yayının linki; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/81965/1/9789241564588_eng.pdf)

04.06.2013